σατάνικ βέρσηζ

Μερικοί αρέσκονται να καλαμπουρίζουν με τα μυστήρια.
Ως άλλες μωρές παρθένες της παραβολής, επιθυμούν να θέσουν τας χείρας επί τον τύπον των ύλων, εις το Σημείον το Απόκρυφον, εις τα Άδυτα των Αδύτων, εις το Κέντρον της Ιερωσύνης.
Νομίζουν ότι ο περιρρέων την σήμερον πέπλος της Αθεΐας, πρόκειται να προστατεύσει αυτούς από την Θείαν Οργήν. Πλανάσθε πλάνην οικτράν, ω μωρόσοφοι!
Εις το σφάλμαν της ύβρεως περιπίπτουν ενίοτε ακόμη και οι πλέον σεπτοί και ταπεινοί πιστοί.
Όμως, ο φιλεύσπλαχνος Θεός που πάντοτε συγχωρεί τα απολωλότα πρόβατα και ερίφια, δεν αμελεί να δείξει την Μεγαλωσύνην Του και εις τούτην εδώ την περίπτωσιν. Διότι ομιλώ διά συγκέκριμένην περίπτωσιν, όπως θα καταλάβατε.
Ο πιστός και ένθερμος εμβλόγερος που φέρει το ιερόν όνομα Αιμόφιλος της Ινφλουέντζας, πίπτων εις μίαν σκοτοδίνην η οποία του επροκλήθη προφανώς από τα κακά σατανικά δαιμόνια του Εωσφόρου, επαρασύρθη και απεπειράθη να ανακαλύψει τους λόγους του Κακού, κρυπτογραφημένους ως ανάποδα, ήτοι ρηβέρσεντ, μηνύματα, εις τους Ιερούς Ευλογημένους Λόγους του Κυρίου.
λινκ: http://aimof.blogspot.com/2009/09/blog-post.html
Η Θεία Χάρις όμως αντελήφθη το ατόπημα και έσπευσε να προειδοποιήσει τον ατοπήσαντα, διά της ιδίας οδού.
Ιδού λοιπόν, φευ, ω θνητοί, ιδού πώς απεκαλήφθη η Θεία Χάρις εις τον γράφοντα και ευλόγησεν αυτόν μετά της Θείας Γνώσης και Σοφίας.
Έδωκεν δε αυτώ εντολήν, ίνα σπείρει τη Νέαν Γνώσιν εις το περιβόλιν της γης, ίνα ανθήσει αυτή εις τα περιβόλια του Ουρανού.
Δοξάζετε άπαντες δια την ημετέραν σωτηρίαν.
Αμήν.


Τον νυμφώνα σου βλέπω
Σωτήρ μου κεκοσμημένον
και ένδυμα ουκ έχω ίνα εισέλθω εν αυτώ
λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής
Φωτοδότα και σώσον με.

Μετά την ρηβέρσαν του ανωτέρω Ύμνου της Μεγάλης Εβδομάδος,
η Θεία Χάρις απεκάλυψέ μοι το κάτωθι Ιερόν Μήνυμα:


ε, νόσος, εκεί! *
Αν το δω το (φ…)**
(θα) φύγεις ψητή, μώβ, ψητή!
ύμνον μη μαλ…! ***

ου φανερό θες εσύ, Γιάννη! ****

ω, θενκ γιου, ανιχνευτ’! *****
ποτέ μήν ψαχτεί ο μύθος!
ω, χελ βού******, σαν Ουφ Μινόρ*******.

____
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η εισαγωγική προσφώνησις εννοεί, προφανώς, τη γνωστή νόσον Aemofilus
Influenze
2. το φ, the f word, δη έφ γουόρντ, επομένως διάβαζε: «Αν το δω το
γαμημένο,» πιθανότατα αναφέρεται σε κάποιαν ανίερην ανάρτησιν.
3. ύμνον μη μαλακίζετε! προφανώς η σεμνότης της Θείας Χάριτος αποφεύγει
τας βρωμοκουβέντας και εδώ. Βλ. και προηγούμενην σημείωσιν.
4. Άγνωστον σε ποιον Ιωάννην αναφέρεται, εικάζομεν όμως ότι εννοεί τον
Ιωάννην τον Δαμασκηνόν, (περ. 6765 Δεκεμβρίου 749), που ετιμούσε τας εικόνας.
5. Η Θεία Χάρις ευχαριστεί τον υποφαινόμενον ανιχνευτήν, που
απεκρυπτογράφησεν την Βούλησίν Της.
6. Ω, Hell B’, ήτοι «Ω, Κόλαση Δευτέρα» , προφανώς εννοεί ότι η Κόλασις
Πρώτη είναι το λεγόμενον Hell on Earth.
7. Ουφ Μινόρ, μερικώς ηχοποιητική έκφρασις, σημαίνει «ελάσσων
αναστεναγμός». Όλο μαζί λέγει: Ω, κόλαση, ομοιάζεις με μικρόν
αναστεναγμόν!
____
ΗΘΙΚΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑΝ, απευθυνόμενον κυρίως προς τον aimof.
1. Μην παίζετε με την φωτιάν διότι θα πέσει εις τας κεφαλάς υμών.
2. Μετανοείτε αδελφοί.
3. Ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται.

Advertisements

05/10/2009. γούστα και άλλα....

11 Σχόλια

 1. akanonisti replied:

  Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
  Είναι και δίγλωσσες οι κατάρες!!!!!
  Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαα

 2. issipap replied:

  Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων,
  αγάπην δε μη έχω,
  γέγονα χαλκός ηχών
  ή
  κύμβαλον αλαλάζον.

  ουχί μόνον ταις των ανθρώπων, μα και των αγγέλων ταις γλώσσαις ομιλούμεν άμα λάχει.

  αγάπην δε ουκ έχω.

 3. Utopia replied:

  Ω φρικτόν και ξένον θέαμα Θεού Λόγε!
  πώς γη σε συγκαλύπτει;

  Πού είσαι τρισκατάρατε;

  Κράζω σοι
  πόνους υπομείνασα πολλούς

  Παρήλθεν η σκιά του Νόμου, της χάριτος ελθούσης
  [will ich’s nicht glauben, άμα λάχει]

  Χαίρε,άχραντε!
  :)

 4. issipap replied:

  ίτε
  ω της χθονός έκπτωτοι
  εωσφόροι
  εις την των απάτριδων πατρίδα
  την περίχαριν

  έρχεται γαρ γαμιώντας
  των προταγμάτων μας η ώρα

  .
  .
  .

  μέχρι τότε
  ας αρκεστούμε
  στο πράσινο κωλοδάχτυλο του γιωργάκη

  θα είναι πιο ζεστό το δίχως άλλο
  από τις
  πούτσες μπλε

  ____
  utopia, πώς νιώθεις που ζεις σε χώρα σοσιαλιστική;

  ;-)))

 5. Utopia replied:

  Ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότει, είδε φως μέγα.
  Aντί στύλου πυρός δικαιοσύνης ανέτειλε ΗΛΙΟΣ (ου μη πιστεύσω).
  Ψυχή μου, ψυχή μου ανάστα, τι καθεύδεις; (τίποτα αυτή)
  Ω, των θαυμάτων των καινών!
  Ω, αγαθότητος!
  Ω, αφράστου ανοχής!
  Πιστών οδηγός σωφροσύνης, ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά,
  Πατήρ του Μέλλοντος, Ευεργέτα Γεώργιε, την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι!

  (Δόξα…και νύν…Ήχος ο αυτός)

  Ανυμνούμεν σε βοώντες: ΧΑΙΡΕ!

  Υ.Γ.
  Friede sei mit euch!
  [Ειρήνη υμίν]
  .
  .
  .
  Α Μ Η Ν !

 6. issipap replied:

  τώρα χωρίς πλάκα, utopia, στην υμνογραφία μου τα φράζεις χοντρά, αλλά τι λέω;

  ποιος ρωμανός ο μελωδός και μαλακίες, εσένα θέλουμε!

  τώρα που έχουμε και σοσιαλισμό, όλα θα πάνε καλά!

  (πλατύ χαμόγελο crest)

 7. U!topie replied:

  Ολα καλά;
  Λειτουργεί ακόμα ο σκληρός δίσκος ή να κάνουμε κανέναν εξορκισμό;
  :ppp

 8. olsnsxdofh replied:

  YCIWIi xbaghbcyixiw, [url=http://pgqtepiigxzi.com/]pgqtepiigxzi[/url], [link=http://fgnpkndibnfv.com/]fgnpkndibnfv[/link], http://tfoyqoznvlca.com/

 9. issipap replied:

  Αγαπητή Ουτοπία,

  όπως καταλαβαίνεις, οι σκοτεινές δυνάμεις του Κακού ενέσκηψαν και πάλι ακόρεστα βάλλοντας τον πτωχό και ταπεινό υπηρέτη του Λαού μας, του Τόπου μας και της Πατρίδος μας, δηλαδή εμένα.
  μου έστειλαν λοιπόν οι Κακές Θελήσεις της Κολάσεως ένα αντίτυπον του μιαρού Άκη Γαβριηλίδη, φέροντα τον ανόσιον τίτλον «η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισμού» και έκτοτε απεμακρύνθην από το θεάρεστον -καθώς βεβαίως και εν πλήρει αυτοθυσία επιτελούμενον- εμβλογιακόν μου έργον.
  επιφυλάσσομαι δε να επανελθω οσονούπω και πάραυτα εις το θεολογικόν μου έργον άμα τη συμπληρώσει της του μιαρού αναγνώσματος αναγνώσεως.
  διότι φαντασιώνομαι αυτή τη συνέχεια δυναμική, ήτοι:
  α. εμβλογικήν ανάρτησιν φέρουσαν τίτλον: «ο Τσάτσος, οι τσάτσοι και άλλα καθάρματα εν γένει», όπου φαίνονται αι τρισχιλιετείς σχέσεις όπου συνδέουν τον «οξυδερκέστερο των ελλήνων συντηρητικών», Κωνσταντίνον Τσάαατσον τον Παρθενωνολάτρην, με τον νέον αστέραν του σοσιαλισμού, Γεώργιον Papandreas τον Mega, και άλλες τοιούτες διασκεδαστικές ιsτορίες με πολλά διδάγματα διά τον Λαόν μας, εις τον οποίον εγίναμεν θυσία. Δια την ώραν τελεί εις τα σκαριάν.
  β. εμβλογικήν ανάρτησιν με τίτλον: «Αλλού», όπου σημειώνω μερικές σημαντικές χρήσεις της λέξεως «αλλού» σε ποικίλας εκφράσεις του Ελληνικού Λαού μας, όπως «να πάτε αλλού», «αυτά γίνονται αλλού». «αλλού αυτά», «η ζωή είναι αλλού» κτλ. Τόπος εκτυλίξεως του στόρυ της λεγομένης αναρτήσεως, είναι βεβαίως τα Εξάρχεια, όπου ο Ένδοξος Φρουρός της Δημοκρατίας αλλάζει πρόσωπα, από τον κορκωνέα μέχρι το δικηγόρο του κι απο κει στο χρυσοχοΐδη και δε συμμαζεύεται.

  η αλήθεια είναι πάντως ότι ώρες ώρες το φορτίο δεν παλεύεται.
  άνθρωποι από το χωριό μου στην κρήτη μού ομολόγησαν ότι απάντησαν θετικά σε δημοψήφισμα, αν νιώθουν πιο ασφαλείς στα Εξάρχεια μετά τις επιθέσεις του στρατού κατοχής του γιωργάκη Μας.
  γαμώ την παράνοιά μου γαμώ.

 10. U!topie replied:

  Αλλού αυτά, σύντροφε και δούλε!
  Σήμερον ορώσα σε η άμαμπτος Παρθένος (εγώ είμαι αυτή), εις την αγίαν πόλιν των Εξαρχείων, (όπου η πάντων χαρά), ενώ στρατιαί ασωμάτων (ώ της αθλιότητος) εκλάμψουσιν ως φωστήρες- εφοβήθησα δε σφόδρα και ανέκραξα γοερώς (εαυτόν ου δύναμαι σώσαι): issi, watch out!
  Ήλθον ουν οι στρατιώται Προστασίας του Πολίτη, ωσεί ακρίδες, νόμον αγνοούντες οι ασεβείς και ηρώτων σε: πού πας; από πού έρχεσαι; τι δουλειά έχεις στα Εξάρχεια;
  Η κρίσις των περί σοβαρής υπόνοιας για το άτομό σου, ήτο ανεξέλεγκτη!

  Τι περίμενες; Μέγα θαύμα;
  Λαός δυσσεβής και παράνομος, ήλπισεν επί Κύριον! (βλ.Γεώργιον)
  Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο φόβω…

  Τάδε λέγει:
  Ουτοπία, η άμπελος η αληθινή!

  Αλληλούϊα!

  Υ.Γ.
  [Στέλνω μέηλ με πράσινο διαβατήριο, εκουσίως το Νόμον αθετήσασα, μετά των κακούργων ως κακούργα.]

  Αμήν.

  :)

 11. U!topie replied:

  άμεμπτος γαμώτο…πικρώς βοώ λόγε αναρτώμενε, οδυρομένη!
  :D

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Trackback URI

Αρέσει σε %d bloggers: