…και παραφράζοντας τον Νικόλα των Εξαρχείων…

τα δεκαεξάχρονα

κι αν εξευμενείς,

με μπουκάλες και στουπιά

θα στη φέέέέέέέρουνε…

βρε αλλού τα κακαρίσματα

κι αλλού γεννάν οι κόόόόόόόόόότες…

Advertisements

16/12/2008. επίκαιρα-τραγελαφικά. Σχολιάστε.